Vindkraft

Vindkraften är både en ren och omstridd energikälla, där konflikterna i de flesta fall är kopplade till mark- och andra tillståndsfrågor. Vi har god insikt vad gäller det omstridda, eftersom vi sedan många år tillbaka arbetar brett inom den här branschen – plus att vi har hämtat flera av våra medarbetare från kraftindustrin. Sammantaget gör det att vi kan ge dig juridiskt stöd med en affärsmässig grund inom stort sett alla delar av vindkraftområdet.

Så, vilken del behöver du hjälp med? Handlar det om entreprenad- eller leveransavtal, finansiering eller bolagsbildning? Har du funderingar kring markåtkomst, avvisning eller tillståndsfrågor och acceptans? Är det kanske dags för ett generationsskifte? Oavsett i vilken riktning dina funderingar går så kan det vara lönt att träffa oss och diskutera saken. Det är åtminstone vår erfarenhet av vad våra klienter har sagt genom åren. Välkommen.

Exempel på klientuppdrag

Från bollplank till domstolsprocesser

Foyen biträder bolag inom vindkraft med miljörättslig och fastighetsrättslig rådgivning i olika vindkraftsprojekt, där även frågor om elanslutningar och ledningsrätter är aktuella. Vi hjälper vidare bolaget med domstolsprocesser och agerar bollplank i såväl stora som små frågor. Vindkraftsprojekten faller under många av miljöbalkens regler, samtidigt som de ofta berör kommunal planläggning och avtal av olika slag.

Här är vårt branschteam inom Vindkraft

 • Jacob Hamilton

  Delägare, Advokat

  040 661 56 49

  0737-19 51 49

  Se profil

 • Andreas Lindström

  Delägare, Advokat

  040-661 56 44

  0723-73 16 00

  Se profil

 • Caterina Carreman

  Advokat

  031-763 21 61

  0737-19 51 18

  Se profil

 • Carl Fläring

  Advokat

  08-506 184 21

  0733-22 84 21

  Se profil

 • Sara Sjöberg

  Biträdande jurist

  Föräldraledig

  08-506 184 00

  Se profil

 • Anna Bernhardsson

  Biträdande jurist

  Föräldraledig

  08-506 184 00

  Se profil

 • Karin Höglund

  Biträdande jurist

  031-763 21 52

  0708-73 31 51

  Se profil