Offentliga affärer

Att vara behjälplig med rådgivning vid en offentlig affär är inte samma sak som att uppdragsgivaren alltid är en kommun, ett kommunalt bolag, staten eller ett statligt verk etc. Det kan lika gärna handla om att biträda en av deras leverantörer, vilket ger oss ett mycket brett perspektiv, som vi gärna ställer till ditt förfogande.

Så, vilket perspektiv är du intresserad av? Vi har en grundmurad erfarenhet av branschen och de särskilda utmaningar som gäller för det allmänna – från upphandlingsregler, offentliga handlingar och beslutsprocesser till politisk styrning samt överprövning. Vi arbetar dagligen med upphandlingar inom allt från strategiska frågor och upprättande av förfrågningsunderlag till stora infrastrukturprojekt inom bygg och anläggning och enklare tjänster. Andra exempel på vardagliga uppdrag är utformning av kontrakt och affärsförhandlingar. Gemensamt för alla uppdragen är att vi jobbar nära dig och på ett strukturerat sätt ringar in problemen, rätar ut frågetecknen och kommer med tydliga och konkreta rekommendationer.

Exempel på klientuppdrag

Rådgivning och upprättande av avtal

Vi biträder löpande ett antal statliga myndigheter och verk samt landsting, kommuner och deras bolag – inklusive energibolag – med affärsjuridisk rådgivning. Det handlar om små och stora projekt som handlas upp via LOU eller LUF, ofta med koppling till byggsektorn, exempelvis hyresupphandlingar, partnering, ramavtal samt OPS – offentlig privat samverkan. Andra exempel är mark- och exploateringsavtal, tjänstekoncessioner och projekttävlingar med mera.

Här är vårt branschteam inom Offentliga affärer

 • John Hane

  Delägare, advokat

  08-506 184 30

  0733-22 84 30

  Se profil

 • Per-Ola Bergqvist

  Delägare, Advokat

  08-506 184 34

  0733-22 84 34

  Se profil

 • Per Vestman

  Delägare, Advokat

  040-661 56 54

  0733-63 07 54

  Se profil

 • Christoffer Löfquist

  Delägare, Advokat

  040-661 56 47

  0737-19 51 47

  Se profil

 • Andreas Lundqvist

  Advokat

  08-506 184 84

  0723-73 16 07

  Se profil

 • Linnea Lindberg

  Biträdande jurist

  040-661 56 58

  0737-19 51 38

  Se profil

 • Pernilla Samuelsson

  Biträdande jurist

  08-506 184 22

  0708-55 68 89

  Se profil

 • Ingrid Blomqvist

  Biträdande jurist

  08-506 184 08

  0723-73 16 26

  Se profil

 • Johanna Hellström

  Advokat

  031-763 21 69

  0723-73 16 03

  Se profil

 • Jon Bartholdsson

  Biträdande jurist

  040-661 56 53

  0723-73 16 09

  Se profil

 • Ann Liljedal

  Advokat

  023-79 47 95

  0723-73 16 38

  Se profil

 • Esmeralda Eberhardson

  Trainee

  040-661 21 62

  0723-73 16 32

  Se profil

 • Erik Jagbrant

  Biträdande jurist

  040-661 56 55

  0707-41 52 61

  Se profil

 • Anders Lindström

  Advokat

  040-661 56 45

  0737-19 51 34

  Se profil

 • Hanna Jönsson

  Advokat

  08-506 184 25

  0733-22 84 25

  Se profil